oficiální web družstva

Hospodaříme v oblasti Českého ráje, naší snahou je mít vyvážené zemědělství podle zkušeností starých hospodářů. Provozujeme rostlinnou a živočišnou výrobu, vracíme do půdy to, co jsme si vzali. V maximální míře využíváme statková hnojiva, používáme nejmodernější techniku, abychom co nejmíň utužovali půdu, cíleně hnojili a používali jen nezbytné pesticidy. Náš osevní postup je velmi rozmanitý. Od obilovin přes olejniny až po víceleté pícniny. Cílem je zachování vysoké kvality půdy a jejího složení, abychom zanechali pro příští generace jistotu pěstování kvalitních komodit.

V živočišné výrobě v oblasti chovu skotu jsou všechny kategorie volně ustájené a podestýlané slámou. Cílem je, aby naše stádo bylo zdravé a spokojené. Naše drůbež je chována v nejmodernějších stájích řízených automaticky z pohledu optimální kvality vzduchu, krmení i napájení. Využíváme rekuperaci vzduchu, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí a snížili energetickou náročnost.

My žijeme v této krajině a chceme, aby byla kulturně obdělávána, byla rozmanitá, aby byla radost se na ni dívat a hlavně v ní žít.

Petr Tvaroh, předseda, ZD Březina nad Jizerou

David Procházka Photography

@pavelbucek_photo